Warstwa kulturowa

Warstwa kulturowa, powstaje na skutek połączenia międzyludzkich relacji, wynikających z zastosowania technologii, które w ostateczności mogą prowadzić do przekształcania całych społeczności. Doskonałym przykładem jest tu sieć komputeryzacji oraz mediów oddziaływujących po przez informacje na funkcjonowanie rzeszy ludzi. Ta warstwa jest zapewne bardziej widoczna od pozostałych a to ze względu na jej pragmatyczne znaczenie, jest realnym wymiarem wpływów technologii. Pochłania ona człowieka udostępniając mu szereg możliwości, a jednocześnie zamyka go w obszarze elektronicznych interfejsów. Codziennością stało się to, że uzewnętrzniamy się poprzez elektronikę, mechanizmy komunikacji opierają się na szybkości procesora.

Wróć