Wirtualny świat

Wirtualność po za obszarem nowych technologii zatacza także inne kręgi ludzkiej rzeczywistości, dzięki czemu uzyskujemy szerszy jej ogląd oraz głębszą charakterystykę. Pojęcie wirtualności bardzo mocno zakorzeniło się już we współczesnej kulturze i pojawia się na tle wielu dyscyplin. Swym zakresem obejmuje zagadnienia społeczne, kulturowe, medialne, polityczne, a nie tylko technologiczne. Szerszym zakresem nieuchronnie wykracza po za sferę wirtualną i zahacza o realność. Skupia się, zatem bardziej na pokazaniu efektów wirtualnej rzeczywistości, czyli jej wpływu na inne sfery życia.

Jedną ze zdolności wirtualności jest pochłanianie różnorodnych obszarów rzeczywistości i tworzenie swoistej nadbudowy nad realnością, w postaci sfery wirtualnej. Jej znamienną cechą staje się dostępność i dynamiczność. Nie brak również opinii o tym, że rzeczywistość wirtualna jest iluzoryczna względem człowieka oraz potrafi go nie tylko wciągnąć w swój świat, ale również zaangażować do działania w nim.

Warstwy wirtualności

Efektem korelacji wirtualnego świata z człowiekiem, jest uzyskanie szerokiego zakresu anonimowości przy jednoczesnym prawie, że nieograniczonym dostępie do wspólnego obszaru informacji. Ostatecznie kultura i społeczeństwo są uwikłane w sieć technologicznych powiązań.