Warstwa technologiczna

Warstwa technologiczna, która bezpośrednio dotyczy zastosowania urządzeń technicznych. Tu interesuje nas także sposób oddziaływania tych urządzeń, to co możemy osiągnąć za ich pomocą. Rozwój urządzeń służy do wytwarzania obrazów rzeczywistości lub rzeczywistości w środowisku tylko wirtualnym. Możemy decydować w jakim stopniu Internet jest medialny, czyli przekazuje określone treści, a w jakim technologiczny. Obecnie interesujące przestało być to, że służy do poszukiwania informacji, a w kręgu zainteresowań stał się jako miejsce pobytu, spędzania czasu.

Wróć