Warstwy wirtualności

Można się pokusić o stworzenie modelu zależności pomiędzy wirtualności a jej wpływem na inne sfery życia. Składałby się on z trzech warstw opisujących wirtualność, przy czym dla niniejszego tematu ważne są dwie poniższe:

Pomimo tego niezaprzeczalny pozostaje fakt, ze podstawowe jej rozumienie zostało wytworzone na gruncie elektroniki. Próby szerszego przedstawienia tego pojęcia i tak nieuchronnie o swą pierwotną dyscyplinę.

Wróć